Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã truy cập Hoàng Hạ Mobile là trang thông tin tổng hợp, so sánh giá và các chương trình khuyến mãi, giảm giá các sản phẩm thiết bị công nghệ tại các trang thương mại điện tử như tiki, sendo, shopee, lazada. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Hoàng Hạ Mobile.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Hoàng Hạ Mobile, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Hoàng Hạ Mobile dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Hoàng Hạ Mobile hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Hoàng Hạ Mobile ngay lập tức.

2. Truy cập Hoàng Hạ Mobile

Hoàng Hạ Mobile bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Hoàng Hạ Mobile cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Hoàng Hạ Mobile mà không cần báo trước.

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Hoàng Hạ Mobile, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Hoàng Hạ Mobile là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Hoàng Hạ Mobile thông qua Website Hoàng Hạ Mobile được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Hoàng Hạ Mobile.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Hoàng Hạ Mobile cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Hoàng Hạ Mobile ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Hoàng Hạ Mobile.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Hoàng Hạ Mobile, mà không có sự cho phép trước của Hoàng Hạ Mobile. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Hoàng Hạ Mobile không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Hoàng Hạ Mobile.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Hoàng Hạ Mobile cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Hoàng Hạ Mobile cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Tiêu chuẩn Nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

7. Vi phạm bản quyền

Hoàng Hạ Mobile coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Hoàng Hạ Mobile vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Hoàng Hạ Mobile bằng cách gửi thông báo cho Hoàng Hạ Mobile qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

8. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Hoàng Hạ Mobile được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Hoàng Hạ Mobile có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ.

Bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả phiếu giảm giá, các mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch) có sẵn trên Hoàng Hạ Mobile có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Hoàng Hạ Mobile không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả thông tin công bố trên Hoàng Hạ Mobile (bao gồm những thông tin về bất cứ coupon, mã giảm giá hoặc sản phẩm dịch vụ) được cung cấp bởi các bên thứ ba.

Hoàng Hạ Mobile không thể đảm bảo, và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Hoàng Hạ Mobile (bao gồm những thông tin về bất cứ khuyến mại, mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch vụ).

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Hoàng Hạ Mobile (bao gồm những thông tin về bất cứ khuyến mại, mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch vụ).

9. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng Hoàng Hạ Mobile không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

10. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Hoàng Hạ Mobile sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Hoàng Hạ Mobile

Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ qua email: tarus.sys@gmail.com